GRÖNSTENEN SAMFÄLLIGHET

INFORMATION

1978 uppfördes i kvarteret 25 kedjehs och 47 radhus, kvartersgård och garage. För de gemensamma delarna bildades Grönstenens Samfällighet som registrerades hos Länsstyrelsen 27:e april 1979.

UmeNet ansvarar för samfällighetens Triple Play. Genom deras försorg har vi internetkapacitet och möjlighet till IP-telefoni via AllTele och digital Kabel-TV via Bredbandsbolaget/TELENOR.

Vår kvartersgård är till för oss som bor inom och äger fastighet och därmed är medlem i Grönstenens Samfällighetsförening. Det är inte tillåtet att låna kvartersgården för annans räkning.